CompanyPLACE FOR TITLE

Elsewhere + smartData = Sant

October 16, 2019
Partnerskap med SmartData Enterprises

Nytt partnerskap mellan Elswhere AB och smartData Enterprises

London 16:e September, 2019

Vi är glada över att kunna meddela vårt nya partnerskap med smartData Enterprises och ser fram emot våra framtida samarbeten.

Med en förenad vision och tydliga gemensamma mål kommer vi tillsammans med våra olika styrkor och förmågor att kunna leverera mjukvaruutveckling med snabb start och hög kvalitet. Vi kommer inom detta partnerskap att presentera en mjukvaruutvecklingsorganisation som kommer att verka i Europa med Norden som bas 

Båda företagen har funnits i cirka tjugo år och har samlat stor erfarenhet inom mjukvaruutveckling.

Mattias Jacobsson, VD på Elsewhere AB: ”Det stora problemet har varit att hitta bra utvecklare, det har verkligen hållit oss tillbaka. Vi började arbeta med smartData 2015 och har sedan dess hittat ett bra sätt att leverera programvaruprojekt och att fylla vårt behov av arbetskraft. ”

Ajay Tewari, VD, smartData Enterprises Ltd: ”Medan vi arbetade med kunder på den europeiska marknaden kände vi ett starkt behov av en affärsrepresentant som kände branschen och talade språket. Det var då 2015, där vi anslutit oss till Elswhere AB och denna klient-leverantörsrelation har nu framgångsrikt förvandlats till ett partnerskap.
Vi har underbara kompletterande färdigheter och är säkra på att detta förhållande ger trevägsutdelningar – först och främst till våra kunder och sedan till Elsewhere AB och smartData – vi är väldigt glada över att få detta till stånd nu. ”

Om Elswhere AB
Elsewhere AB startade (1999) med att erbjuda programvara knuten till idrottsförbund och föreningar. Då var digitaliseringen precis i sin linda och sedan dess har de levererat applikationer för datorer, webbsidor och mobilappar. Elsewhere AB är nu ett projektledande företag med stor erfarenhet av konceptutveckling.
Webbplats: https://www.elsewhere.se/

Om smartData Enterprises Ltd
smartData Enterprises är en ledande global konsultorganisation för programvarukonsulter som tillhandahåller företagskonsulting och IT-tjänster till nystartade företag och små och medelstora företag inom sjukvård, affärsplattformar och infrastruktur. Sedan starten 1996 har smartData betjänt programvarubehovet på den globala marknaden med sin starka kompetens inom Microsoft, LAMP-stack, MEAN / MERN, mobilitet och AI & ML.
Webbplats: https://www.smartdatainc.com

Partnerskap med SmartData Enterprises

Mikael Strand Elsewhere AB, Ajay Tewari smartData Enterprises Ltd, Mattias Jacobsson Elsewhere AB

Related Posts

Elsewhere + smartData = True

October 20, 2021 / Ilaf Almosaibi

Web Summit returns and we will be there!

September 29, 2021 / Mattias Jacobsson

Vi flyttar till Spaces

January 16, 2020 / Mikael Strand

Interested in Hiring Us?

We provide high standard clean website for your business solutions