Så här fungerar det

how-it-works-icon

Förstudie

För att göra ett lyckat utvecklingsprojekt så måste vi först noga ta reda på vad du som kund verkligen vill få ut av projektet. Vilka mål ni har och vilka värden ni eftersträvar.

Detta finner vi ut i en förstudie. Den kan vara mer eller mindre omfattande.

how-it-works-icon

Utförande

Efter förstudien har vi lämnat en mer detaljerad prisbild och går vidare med design och sedan framställande av produkten.

Under själva utförande kan vi arbeta i olika projektmodeller. För de aldra flesta projekt så fungerar det bäst att arbeta agilt, vi använder Scrum och verktyget Jira

how-it-works-icon

Uppföljning

Vi ser till att alla de målen och förväntningarna som vi tillsammans fastställdi under förstudien blir uppfyllda. Vi skapar checklistor och lämnar en slutrapport.

Har det under loppets gång uppkommit nya ideer så tas dessa tillvarapå så att vi kan tillsammans göra en plan för den framtiden gällande er webb.

Projekt

project

Biljettskanning, Kulturcentralen

Att kunna verifiera biljetter i entrén är viktigt när du arrangerar ett publikt evenemang. Denna skanningsapp gör att du slipper köpa eller hyra dyr skanningsutrustning och är dessutom direkt kopplad till Kulturcentralens databas för realtidsverifiering av biljetten. Denna app är som alla våra appar gjord för att passa både iOS- och androidenheter.

project

Felanmälan, UMOR AB

I denna app så tar kunden en bild på skadan/objektet som behöver åtgärdas. Anger sina kontaktuppgifter och ett ärende är skapat hos UMOR. Att använda de inbyggda funktionerna i telefonen för direkt kundnytta är det som kännetecknar en välbehövd app. Denna app är som alla våra appar gjord för att passa både iOS och android telefoner.