Så här fungerar det

how-it-works-icon

Förstudie

För att göra ett lyckat utvecklingsprojekt så måste vi först noga ta reda på vad du som kund verkligen vill få ut av projektet. Vilka mål ni har och vilka värden ni eftersträvar.

Detta finner vi ut i en förstudie. Den kan vara mer eller mindre omfattande.

how-it-works-icon

Utförande

Efter förstudien har vi lämnat en mer detaljerad prisbild och går vidare med design och sedan framställande av produkten.

Under själva utförande kan vi arbeta i olika projektmodeller. För de aldra flesta projekt så fungerar det bäst att arbeta agilt, vi använder Scrum och verktyget Jira

how-it-works-icon

Uppföljning

Vi ser till att alla de målen och förväntningarna som vi tillsammans fastställdi under förstudien blir uppfyllda. Vi skapar checklistor och lämnar en slutrapport.

Har det under loppets gång uppkommit nya ideer så tas dessa tillvarapå så att vi kan tillsammans göra en plan för den framtiden gällande er webb.

Projekt

project

Eventry

Detta är en större evenemangskatalog med hela världen som marknadsplats. Vi har gjort en grundlig förstudie och uppföljning för att verifiera framgången. Webbplatsen är gjord med .net c # som huvudteknik. Flera expertområden har varit inblandade och på grund av vår flexibla bemanning är framgången i resultat per krona ett faktum.

project

Kulturcentralen

Kulturcentralen skapades ur ett behov av en samlad biljettförsäljning för det fria kulturlivet. Vi har arbetat med denna sida sedan 2007. Här arbetar vi huvudsakligen med teknikerna PHP, MySQL och Sol.