APPROACH

Vi är hela paketet som ditt företag är behov av, allt från planering till byggnadsprogramvara.

Vi kartlägger en strategi, bygger en lösning eller höjer din produktupplevelse med en fokuserande engagemang som fristående erbjudanden, eller som en del av ditt projekts service.

Vision

Att skapa en ritning

Vision och riktning är bland de första sakerna som vi behöver skapa och förstå. Eftersom vi använder oss av Agile utveckling måste vi kunna definiera ett tydligt affärsbehov, eller vision som ingår i projektet. Frågan ställs ofta "varför planerar vi att göra detta projekt?" Svaret till frågan är för att systemet i helheten är ett måste att ha med. Anledningen till det är för att genom denna vision skapas hela arbetet i längden.

IMAGES En bra övning i detta projekt är att skapa en hiss pitch:

 • För: (Vår målkund)
 • Vem: (Uttalandet om behovet)
 • The: (Namn på produkten) är en (Produkt kategori)
 • Som: (Viktiga produktfördelar, tvingade skäl att köpa och/eller använda)
 • Till skillnad från: (Primärt konkurrenskraftig alternativ)
 • Vår produkt: (Slutbeskedet om primär uppdelning)

Skapa en mind map där många saker i det Agile tillvägagångssättet är viktigt, därför är det lika viktigt för oss att sätta igång snarast så att tiden inte rinner ut. Vi kommer att dela med oss en mind map och varje mål med viktiga information, viktiga datum, namn, mål, funktioner och mätvärden.

IMAGESDetta kommer att ge dig en klar uppfattning om vad som behöver göras, när och hur du mäter framgången:

 • Intressen
 • Relevanta ledare
 • Chefer
 • Direktörer
 • All produkt ägarna
 • Scrum Master
 • Konceptutvecklare

Producera

Bygga programvaran

I detta steg skapar produktägaren en hög tidsplan för utgivningen av en fungerande programvara. Eftersom Agile projekt har flera olika versioner, så vill man prioritera de viktiga och passande funktioner som behövs för att kunna skapa och starta projektet.

Till exempel: om ett projekt startade i november, så kan man ställa in det på MVP-lansering i början av februari med en högprioriterad funktionslansering nästa maj. Dock beror allt på hur komplexiteten i projektet är och längden på "sprints"- de är alltså arbetsperioder som är tillägnade på varje mål. En typisk och godkänd lansering innehåller 3-5 sprintar.

Det är dags att gå från makrot till mikrovyn eftersom produktägaren och utvecklingsteamet planerar dessa "sprints" - kort utvecklingscykler - där specifika uppgifter och mål kommer att utföras. En typisk och godkänd sprint varar mellan 1-4 veckor och bör vara så under hela projektet, eftersom detta gör det möjligt för teamet att kunna planera framtida arbeten utifrån tidigare prestationer.

I början av en sprintcykel kommer antingen projektägaren eller vår produkt tillsammans med teamet att skapa en lista över en Backlog som man tror att det kan slutföra inom tidsramen som görs. Detta hade skapat en funktionell programvara:

 • Produkt ägaren
 • Project ledare
 • Scrum Master
 • Team medlemmar

Expandera

Förenkla lösningen

När projektet har väl släppts är det oftast viktigt att expandera och förfina programvaran. De flesta program, webbaserade, och mobila behöver uppdateras och förbättras för att behålla kundens attraktion, samt inte vara omodern. Anledningen till att det är viktigt att följa upp med utvecklingen och trenden är för förbättrade lösningar för konkurrenterna.

I detta steg ska Backlog från huvudutvecklingen aldrig tömmas. Det bör alltid finnas idéer och förbättringar att göra. Projektet kan i vara i fryst läge men fungerar och är vid liv även om den är i sömnläge.

För att hålla koll på vad marknaden behöver och hur man kan förbättra, är det viktigt att kunna skapa kontakt med slutanvändarna. De mest kompetenta personerna att ge information om hur väl produkterna matchar deras och marknadens behov.

Vi har ett brett utbud av kompetenser som kan ge olika förslag på förbättringar och även kunna göra en annan sprintcirkel då och då.

 • Produkt ägare
 • Team medlemmar
 • Intresserade
 • Användare (ingångar och förslag)

Intresserad av att anlita oss?

Vi tillhandahåller programvara av hög kvalité för dina affärslösningar